Očima obyvatel Ústeckého kraje

Aktuality
Září
05
2015

Očima obyvatel Ústeckého kraje

 

O Projektu

2 Projekt O ZVíŘATECH A LIDECH z cyklu FILM A ŠKOLA seznamuje zájemce různého věku s proměňujícím se vztahem lidí ke zvířatům v různém čase, různých zemích, nábože nství ch i kulturách z pohledu autorů r ozličných profesí prostřednictvím ojedinělého česko - anglického ilustrovaného sborníku textů „O zvířatech a lidech očima 20 autorů různých profesí“. Jejich myšlenky představí obyvatelům v ašeho kraje nápaditou formou mál o známou historii dynamicky se vyvíjejících vztahů mezi přírodou a kulturou, životním prostředí a lidskou civilizací. (více v příručce v PDF)

 

O kraji

Ústecký kraj leží na severozápadě Čech, na hranicích s Německem.

Na východě so usedí s Libereckým krajem, na jihovýchodě se Středočeským krajem, na jihu má velmi krátký úsek společné hranice s Plzeňským krajem, na jihozápadě hraničí s Karlovarským krajem. Nejdelší úsek společné hranice má s Německem na severozápadě. Území kraje je čle něno na 7 okresů (Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, Louny, Most a Chomutov ) s celkem 16 správními obvody s rozšířenou působností.

Ve znacích obcí v kraji najdeme širokou škálu rostlinných i živočišných motivů . Nechybí zde samozřejmě heraldický č eský lev či orlice, které doplňují mytická zvířata jako jednorožec, drak či gryf. Ve znacích najdeme koně, kance, králíky, beránka, sovu, labuť, různé ryby, žába nesmí chybět ve znaku obce Žabovřesky. Z rostlinných motivů nalezneme lípu, obilí , tis, vrbu, sněženku , konic lec a dokonce zde máme i zástupce z hub – hřib pravý.

5 Ústecký kraj má rozlohu 5335 km 2 s přibližně 824 000 obyvateli. Nejvyšší bod kraje se nachází ve 1225 m n. m. na jihovýchodním svahu hory Klínovec v Krušných horách, jejíž vrchol o n admořské výšce 1244 m n. m. se již nachází na území sousedního Karlovarského kraje . Na severní hranici přechází pásmo hor v Labské pískovce s unikátními skalními městy, soutěskami a věžemi. Velkou dominantou kraje jsou také sopky České ho středohoří a útvar y vzniklé sopečnou činností . Místo, kde Labe u Hřenska opouští české území, je nejnižším bodem republiky (113 m n. m.). Většinu území kraje odvodňuje Labe s nejvýznamnějšími přítoky Ohří a Ploučnicí.

Kraj má také bohatou historii, z 10. století jsou dokum entovány stavby hradů. Od počátku 13. století vznikala síť královských měst Žatec, Kadaň, Louny, Most, Ústí nad Labem a Litoměřice. Kraj byl osídlen historicky řadou německých státních příslušníků, kteří byli po konci druhé světlové války odsunuti. V 60. – 8 0. letech docházelo k rozsáhlému poškozování kraj iny , které bylo způsobeno především důlní činností , zejména na Mostecku .(více v příručce v PDF)

 

Soutěž

Dva autoři starší 15 let nejlépe hodnocených příspěvků na téma „ O ZVíŘATECH A LIDECH - OČIMA OBYVATEL MÉHO KRAJE “ získají zdarma poukaz na sedmidenní přírodovědně - nau čný zájezd s výukou potápění „Po stopách nejohroženějšího savce Evropy tuleně středomořského“ na katamaránu Valhall a po Středozemním moři. Odměnou pro vítěze do 15 let bude trekingové kolo (doplněné o další příslušenství) a řada dalších hodnotných cen (kni hy, filmy na DVD, trička s tuleni). (více v příručce v PDF)

 

Příběhy

F ilmová bajka Mír s tuleni dokumentuje na příkladu dvou druhů ploutvonožců svědectví o vlivu expanze člověka j ako živočišného druhu na ostatní živočichy . Snímek přibližuje osudy tuleně středomořského ( Monachus monachus ) a lachtana jihoafrického ( Arctocephalus pusillus ). RNDr. Jan Plesník CSc., poradce ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, o filmu říká: “ Film na modelových příkladech citlivě prezentuje širokou škálu údajů, názorů a stanovisek, týkajících se vztahu lidí k živým tvorům. Oceňuji zejména skutečnost, že tak činí bez školometského zdvíhání prstů a mravokárných pouček. Místo toho autoři používají kombinaci „tvrdých“ údajů a emocionálního úhlu pohledu. ”. [Jan Plesník, Doporučení pro výuku na ZŠ a SŠ, 31. 1. 2008]. První příběh tvoří osud l achtana jihoafrického jménem Gaston, který se po dle tehdejšího ředitele pražské zoologické zahrady Petra Fejka s jistou nadsázkou stal „nejslavnějším zvířetem na této planetě“ poté, co uplaval během ničivých povodní v létě 2002 až do Spo lkové republiky Německo. Pražská zoo Gastonovi, kterého v čase své největší slávy adoptoval bývalý premiér Stanislav Gross, postavila sochu. (více v příručce v PDF)

 

pdfVíce v: Příručka očima obyvatel Ústeckého kraje
z cyklu FILM & ŠKOLA

 


Koukněte také na ilustrovanou publikaci: O Zvířatech a lidech

článek zobrazen: 1756x
Export do PDF
fotogalerie

Filmová & vzdělávací společnost


story@filmaskola.eu

​Tel. 00420 776121212
Tel. 00420 775981212
Fax. 00420 233323112
Zemědělská 12
160 00 - Praha 6
Copyright © 2010-2021 - IamWRS vyroba-www.cz